KL.II

·         Dobór i wykonanie prób z wybranego testu sprawności fizycznej.

·         Określenie poziomu wybranych zdolności motorycznych (siła, szybkość, zwinność, wytrzymałość, gibkość).

·         Przygotowanie organizmu do wysiłku – organizacja i prowadzenie rozgrzewki.

·         Wykonanie podstawowych elementów technicznych dwóch zespołowych gier sportowych.

·         Wykonanie podstawowych elementów technicznych (ćwiczeń) z gimnastyki i lekkoatletyki.

·         Organizacja i sędziowanie wewnątrz klasowych zawodów.

·         Znajomość zasad  „zdrowego stylu życia”.

·         Organizowanie wypoczynku poprzez aktywność fizyczną.

·         Aktywność sportowa w szkole i poza szkołą.