KL.III

·         Dobór i wykonanie kilku ćwiczeń kompensacyjno - korekcyjnych zapobiegających występowaniu określonej wady postawy ze szczególnym uwzględnieniem własnych potrzeb.

·         samoocena poziomu rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej

·         Wykonanie podstawowych elementów technicznych dwóch zespołowych gier sportowych.

·         Wykonanie podstawowych elementów technicznych (ćwiczeń) z gimnastyki i lekkoatletyki.

·         Umiejętność prawidłowego stosowania techniki i taktyki w wybranej dyscyplinie sportu.

·         Organizacja i sędziowanie wewnątrz klasowych lub szkolnych  zawodów w wybranej zespołowej grze sportowej.

·         Udzielanie pierwszej pomocy. 

·         Zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

·         Wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków.